Vesta Zabulioniene was born and raised in Lithuania. From 1986 to 1990 she studied to become a conductor, at the J.Gruozio Conservatory in Kaunas. From 1990 she continued her studies at the Lithuanian Music Academy under the famous professor Petras Bingelis. In 1998 she received a master diploma and a Qualification degree of Magister of Music. During her period of studies, she also conducted the Music Academy’s choir and Kaunas female choir "Indraja".

In 1999 Vesta moved to Sandefjord, where she is currently employed full time as choir conductor for Sandefjord Girls Choir.

Om dirigenten Vesta Zabulioniene er født og oppvokst i Litauen. Fra 1986 til 1990 studerte hun til å bli dirigent, ved J.Gruozio Musikkonservatorium i Kaunas. Fra 1990 fortsatte hun sine studier ved det Litauiske Musikkakademiet under den berømte Professor Petras Bingelis. I 1998 mottok hun sitt Masterdiplom og en kvalifiseringsgrad av Magister i musikk. I samme periode, mens hun studerte, dirigerte hun også Musikkakademiets kor og Kaunas damekor "Indraja".

I 1999 flyttet Vesta til Sandefjord, hvor hun nå er ansatt på fulltid som kordirigent for Sandefjord Jentekor.