Bronsemedalje
14.12.2001

3. plass i konkurransen i Praha!
Körrepresentantens reseberättelse Dec. 2001

Hejsan

Turen till Prag gav många glada minnen. En tapper liten skara mötte upp på Arlanda i gryningen en grå novembermorgon och genast hördes glada skratt i terminalen.
I Köpenhamn kom ytterligare ett antal glada kollegor från Danmark och Norge och väl framme i Prag var vi i det närmaste fulltaliga. Vännerna från England och Tyskland var redan på plats.

Ett gråkallt Prag mötte med en guide, Micaela, som hjälpte oss att hitta vägen till och från övnings- och konsertlokaler etc. Bättre och utförligare information hade vi behövt ha från organisatören under sommaren men när vi väl var på plats fungerade det hela mycket bra.

Det var 43 körer som deltog med sammanlagt ca 2000 körsångare. Körerna kom från 15 länder, i huvudsak från Europa. De flesta var förstås från Tjeckien och två körer kom från Sydafrika. Det var barnkörer, ungdomskörer och blandade körer och som var indelade i stora och små körer efter antal sångare i resp. kör.

Tävlingen ordnades för 11 året och upphovsmannen hette Peter Eben och ett särskilt pris i hans namn utdelades. Förutom själva tävlingen så var det sång av varje kör på olika platser i staden och en gemensam konsert utomhus. Vid den senare stod dirigenten på scenen medan körerna var nedanför scenen så då var det nog mest vi själva som både hörde och framförde sångerna. När Stilla natt dvs. Silent night skulle framföras uppmanade dirigenten oss att sjunga på våra egna modersmål. Det kändes lite extra att vara mitt i hopen och höra de olika nationaliteterna förenade i samma sång men på olika tungomål. Ja tänk vad man får vara med om i WFC.

Tävlingen resulterade i att en del körer fick enbart omnämnande. Sedan kom de med Bronz, Silver och Guld samt Champion of the Competition. Några fick inte ens ett omnämnande. Champion of the Competition gick till en kör från Sydafrika (ungdomskör), Guldet och det speciella Ebenpriset gick till Mölndals kammarkör (20-35åringar) utanför Göteborg, Moss Kammarkör var bland de som fick Silver (?) och vi i WFC bland de med Bronz. Det var väldigt glädjande och oväntat. Andra körer ses regelbundet och har gemensamma övningar medan vi i WFC kom från 7 olika länder. Vi möttes alla för gemensam övning först kvällen före tävlingen. En stor del av oss var naturligtvis i Karlstad för den enda övningen (fast under 1½dag) denna gång. Med tanke på dessa förutsättningar för WFC så är bronzpriset mycket bra. Domarna (7 stycken) utgick ifrån att WFC kom från Norge och vi blev bedömda enbart efter samma grunder som de andra. Förutom diplomet som ni kan se här bredvid så fick vi del av domarutlåtanden. Dessa är naturligtvis väldigt värdefulla för utvecklingen av körens kvalitet. Slutomdömet från den nederländske domaren är värt att citeras: "The choir sing with 'zest'. The potential of this choir is big, work on intonation and resonant sound production, and there will be no stop in your success." Fritt översatt alltså Kören sjunger med entusiasm och glädje. Körens potential är stor, arbeta med intonationen och klangen och inget kan stoppa era framgångar.

WFC:s strategi med regelbunda övningar i respektive land och gemensamma övningar från torsdagkväll inför vår konsert på en lördag är nödvändig. Det skapar förutsättningar för en bra konsert. Dessutom måste också körsångarna lägga ned enskilt arbete mellan övningarna. Erfarenheterna från Prag har stärkt denna insikt.

En erfarenhet rikare av vad körtävlingar är och med omdömen som vi tar till oss för att bli ännu bättre. Jag tror jag kan tala för alla som var med att det var en mycket intressant och rolig resa. Nu gäller det Portugal och övningarna för det.

Vi ses väl i Porto?
God Jul och Ett gott nytt sångarår
önskar

Ulla-Stina Ryking


Back to the newspage