RETTELSER PÅ ØVINGSDATOER
03.09.2003


Øvelser:
Drammen:
NB!! SØNDAG 21/9, Lørdag 1/11, Lørdag 22/11-03, Lørdag 17/1-04,
Lørdag 7/2-04.
Øvingslokale: Danvik Troika AS, Fagerlibakken 1, 3046 DrammenTrondheim:
Søndag 12/10, Søndag 9/11, Søndag 7/12-03, Søndag 18/1, Søndag 7/3-04
Øvingslokale: Huseby Skole, Saupstadringen 13, Trondheim
Innstuderings-CD og noter vill bli utlevert på 1. Øvelse.


Back to the newspage