Nytt Newsletter
22.08.2007

Nytt Newsletter i dag

Nytt Newsletter er i dag lagt ut på siden. Det er også sendt til alle som har gitt oss sin e-mailaddresse.
De andre må vente til det kommer i posten.
Hvis du har e-mail og ennå ikke sendt oss din adresse bør du gjøre det snarest for å få informasjon raskest mulig.

Hilsen
WFC/Hildegunn

Back to the newspage