News NORSK/ ENGLISH
12.01.2000

Medlemsavgift 2001

Hei igjen alle sammen. En liten hilsen fra oss på kontoret
før øvelsene begynner. Interessen til å begynne å øve inn Verdis
Requiem igjen har vært bra. Mange sangere gleder seg til å
framføre dette verket igjen, og mange gleder seg til å reise
til Litauen i august.
Første gruppe begynner øvelsene alt i morgen 13.01.00, og vi
ønsker dere lykke til. Håper mange stiller opp.

Vil minne alle sangere om å betale medlemsavgiften så fort som
mulig. Pris står i siste Newsletter som alle har fått tilsendt.
Betalingsfrist,NÅ,innen slutten av januar.

Kontonummer:
Danmark: Girobank 4 06 7959
Sverige: Bankgiro 5845-8902
Norge: Bank 2440 09 56878
" Postgiro 0806 4 22 50 90
Hilsen
WFC/HIldegunn

Membership fee 2001

Hello everybody.
Greatings from WFC-office before rehearsals begin.Many singers
have shown interest in reheasing Verdis Requiem again, and some
"New singers" have shown interest too.Many singers are looking
forward to go to Lithuania in August, and I hope many of you
will participate.Please send your participation form as soon as
possible.

I will also remind you to pay membership fee for 2001.You will
find the prices in the last Newsletter.
Date of payment is Now, and within the end of January.
Account number:

Great Britain: Midland bank PLC 40-05-18 Account no 911 85675

Germany: Stadtsparekasse München BLZ 701 50000 Account no: 12-240636

Australia/NZ: ANZ - BGL Account no 013-338 2586-79495

USA: P.O.Box 223247, Carmel CA 93922

* All payments to our account within the set date.

* The office will not send you any invoice before the last payment. Do
follow the paying schedule on the participation form.

* Please mark all your payment with your membership number and what
the payment is about.

* Please do not send us any checks.Back to the newspage