2 konserter med Verdis Requiem i Baltikum august 2001
10.11.2000

WFC starter øvelser 11.11.00. Dette gjelder Oslo(Lier) og Stockholm.
NB! Nytt øvingslokale i Stockholm: Frans Schataus Gymnasium
på Stigberggatan 26.
Etter jul starter vi med øvelser de fleste steder rundt om i verden,
litt avhengig av hvor mange som melder seg på.

Repertoar for neste konsert vil bli Verdis Requiem. Dette verket skal
fremføres på 2 konserter i Balticum mellom 1. og 20. august 2001.
Påmeldingssjema vil komme innen jul. Dette er utrolig spennende. Dette
er land med mye spennende kultur og prisnivået er langt under det vi er
vant med i Skandinavia. Mange har kommet med ønske om å holde konserter
i de Baltiske landene. Meld dere på slik at vi kan starte øvelser i
mange byer.

Vennlig hilsen

World Festival Choir

Back to the newspage