Nr. 01 - 1999

Kjære sangere, dirigenter og pianister : GODT NYTT ÅR!

LUCIANO PAVAROTTI PÅ STOCKHOLM STADION 16. juni 1999

Et nytt og begivenhetsrikt år ligger foran oss. Rundt om på våre øvingssteder er sangere i gang med å øve inn Grand Opera og Beethovens 9. Mange nye sangere har meldt seg på årets prosjekter, velkommen skal dere være!
1999 blir et år fullt av høydepunkter, og det første av dem blir konsertene med Luciano Pavarotti. Alle vet nå at det blir konsert i Vigelandsparken i Oslo den 26. juni 1999 kl 2100, og billettsalget har gått utrolig bra, konserten er nesten utsolgt. Tilbudet til dere sangere om å kjøpe billetter direkte fra kontoret i Sandefjord er nå avsluttet. De av dere som fortsatt ønsker å kjøpe billetter kan forsøke Postens Billettservice Tlf 815 33133.

Men før vi kommer til konserten i Vigelandsparken, blir det konsert på Stockholm Stadion den 16. juni kl 2000. Denne konserten arrangeres av Tibor Rudas i samarbeid med Nordic Artist AB. World Festival Choir deltar på begge konsertene med reportoar fra Grand Opera boka, og alle våre dirigenter har oversikten over hvilke satser vi skal synge. Dere som ennå ikke har meldt dere på til konsertene i Oslo og/eller Stockholm, har sjansen nå. Meld dere på innen første øvelse på det øvingsstedet som er aktuelt for dere (se oversikt over vårens øvelser på siste side).

Vi møter, som vanlig, om kvelden to dager før konserten. Det vil si at i Stockholm møter vi senest mandag den 14. juni, og i Oslo senest torsdag den 24. juni. Informasjon om nøyaktig tid og sted vil bli gitt senere.


KinaAlle som har meldt seg på til Kina får være med, og enda har vi plass til noen sangere, så hvis du er rask, så har du sjansen til å melde deg på innen utgangen av januar. I løpet av våren vil hver enkelt av dere få en bekreftelse på hva som er innbetalt og hva som gjenstår å betale. Vi ber dere, så langt det er mulig, om å holde oppsatt betalingsplan, da slipper vi å purre/rykke. Slik sparer vi tid og penger, og dere slipper ekstra omkostninger.

Jan har vært i Kina to ganger nå, og mange av dere har lest reisebrevet (som også ligger på Internett). Men på oppfordring fra dere, kommer det her litt informasjon: Kina er selvsagt veldig forskjellig fra vår kultur, men vår turoperatør, som selv er kineser, sier at det viktigste er at man har en positiv innstilling og tar ting som de er, så vil det meste gå bra. Tempoet kan være litt roligere enn det vi er vant til, så vi får ta med oss litt ekstra tålmodighet i bagasjen. Reisen fra London (for dere som reiser denne ruten) tar 10 timer. Dagtemperaturen i Kina i juli ligger på mellom 25 grader celcius og 30 grader celcius. Om natten synker den til ca 20 grader. Noen av dere er bekymret for høy luftfuktighet, og som kan føre til sår hals. Jeg kan berolige dere med at luftfuktigheten ikke er spesielt høy i Beijing, men det er noe fuktigere i Shanghai. Den kan likevel ikke sammenlignes med den fuktighetenman møter lenger sør i Asia, for eksempel i Hong Kong og Singapore. For rekreasjon og avslapning kan vi opplyse om at det finnes mange offentlige svømmebasseng som man kan benytte seg av, og noen luksushoteller har dessuten eget basseng.

Strømuttak som passer til hårføner/barbermaskin finnes vanligvis på alle hotell. I Kina er det ikke lov til å røyke på offentlige steder, men i praksis er det ingen begrensning. Loven blir i liten grad håndhevet, men man bør følge med på hvordan kineserene selv gjennomfører dette og gjøre som dem. På enkelte steder, som for eksempel i Den Forbudte By vil det være totalt røykeforbud, men i slike tilfeller vil det bli opplyst spesielt om dette. Hvis du ønsker mer informasjon, kan vi anbefale reisehåndboken til Lonely Planets (forlag) som har en ganske omfattende og detaljert bok om Kina.

Sangere og Internett


Vi får stadig nye sangere, og mange av disse har enten funnet fram til oss via Internett, eller tar kontakt via nettet. Vi vil stadig oppdatere den informasjonen som ligger på våre hjemmesider, http://www.wfc.no slik at dere kan følge med på hva som skjer. I tillegg vil vi selvsagt fortsette å sende ut våre newsletter og annen skriftlig informasjon. En del av dere har også funnet fram til vår chatpage , og jeg vil oppfordre alle til å ta seg en tur inn der hvor dere kan snakke med sangere fra hele verden.

Det arbeides nå med et data - program hvor hver sanger kan gå inn på sin egen side, med egen kode for å holde seg oppdatert om registrerte påmeldinger, reiser, kurs og innbetalinger. De av dere som har egen mail - adresse oppfordres herved til å skrive seg på WFCs mailingliste. Dette kan du gjøre ved å gå inn på vår web side og gå videre derfra. Ansvarlig for våre hjemmesider er Kim Askild Jensen.

Kontorsituasjonen i WFC


I forrige newsletter skrev vi litt om kontorsituasjonen i WFC, og nå har vi ansatt en ny kontormedarbeider, Hildegunn, og prosjektleder, Beate. Hildegunn har bakgrunn fra hotell- og reiselivsbransjen og en av hennes viktigste oppgaver blir å holde kontakt med dere sangere. Beate er utdannet lektor i musikk, fra universitetet i Trondheim, og har arbeidet som pedagog, instruktør og kordirigent. Hun har dessuten vært involvert i en rekke musikk- og teaterproduksjoner, både som utøver og på produksjonssiden. Hun ble svært glad da hun fikk stillingen som prosjektleder i WFC. Arbeidet så langt har vært både utfordrende og lærerikt, og jeg tror ikke det blir mindre spennende etter hvert som prosjektene nærmer seg, sier Beate.


FramtidsplanerVi har stadig nye og spennende planer, og av konkrete prosjekter kan vi nevne konserter med De Tre Sopraner som planlegges i februar år 2000. Videre arbeider vi med å få til et prosjekt i Dalhalla, en svært spennende konsertarena i Sverige, sommeren år 2000. Vi arbeider også med å utvide vårt reportoar, og hva dette konkret vil føre til, vil vi komme tilbake til, men gled dere!


FrammøteDet meldes om godt oppmøte på de fleste av våre øvelser, og det er bra. Men det er noen sangere som går før øvelsen er ferdig. Hvis du av en eller annen viktig årsak må gå før tiden, så avtal dette på forhånd med kontaktpersonen i din region. Om ikke dette blir gjort vil frammøte ikke bli godkjent.


BekreftelseVi gir ikke bekreftelse på mottatte beløp eller påmeldinger. Dersom du har sendt inn påmeldingsskjema eller betalt inn penger, vil disse automatisk bli registert. Du vil få tilsendt info gjennom newsletter. Når reisen og konserten nærmer seg, vil du få tilsendt en oversikt over hva du har betalt inn og hvor mye som gjenstår Så ikke forvent at vi skal bekrefte betalinger el. På en konsertreise som til Kina ville det ha betydd at vi hadde måttet sende ut 5000 ekstra brev.


Innbetalinger til WFC- Alle innbetalinger gjøres til de oppgitte kontonummer til avtalte frister. - Det blir ikke sendt ut innbetalingsblanketter fra kontoret. - Alle innbetalinger må gjøres via post- eller bankgiro, og dere må skrive på giroen hva beløpet gjelder og medlemsnummer! - Ikke bruk sjekk eller telegiro.


Medlemsnummer og navnVær vennlig å oppgi ditt medlems-nummer og navn ved alle henvendelser til vårt kontor!


SjekkIkke send penger på sjekk. Vi vil kun motta penger som er innbetalt på bank eller post.


Kontonummer:Betaling i Danmark skjer til Girobank 4 06 7959
Betaling i Sverige skjer til Bankgiro 5845-8902
Betaling i Norge skjer til Bankknt 2440.09.56878, postgiro 0806 4 22 50 90

World Festival Choir:

Postboks 2018 N-3202 Sandefjord

Telefon: + 47 33464430
Fax: + 47 33461137
E-mail: wfc@wfc.no
Internett; http://www.wfc.no

ØVINGSPLAN, VÅREN 1999

Trondheim : 30.-31/1 , 20/3 , 24/4. Huseby skole
Dir. Gerhard Dalen.
Kontaktperson : Jan Kvalvik, Stokkvikvn. 8950 Terråk.

Ålesund : 16/1 , 6/2 , 13/3 , 17/4, 8/5. Ålesund Musikkskole,
Dir. Yngve Espedal.
Kontaktp. Signy Foss, Vågan vn. 21a 6008 Ålesund. TLF : 70138902

Lier : 30/1 , 6/3 , 24/4 , 5/6. St.. Hallvard v.g.skole. Dir.
Jan Jensen.
Kontaktp. Bjørn Fagerlie, postboks 517, 1751 Halden. TLF : 69183174

Bergen : 23/1 , 6/2 , 10/4 , 29/5 , 12/6. Åsane kirke, Torgstuen.
Dir. Jan Røshol.
Kontaktp. Harry Hansen, Jægerbakken 7b, 5035 Bergen. TLF : 55951525

København : 23/1 , 20/2 , 20/3 , 15/5. St.. Anna Gymnasium.
Dir. Kaisa Roose.
Kontaktp. N. P. Jensen, Tulipanvej 28/2, DK-2830 Virum. TLF : 35378877

Århus : 27/2 , 20/3 , 24/4 , 29/5. Musikkhuset
Dir. Erik Kamp Hansen.
Kontaktp. Charlotte Overballe, Tordenskjoldsgt. 12, 3Tv, DK-8200 Århus. TLF: 86107314

Stockholm : 7/2 , 14/3 , 18/4 , 30/5. Fr. Scharthaus Gymn. Skanstull
Dir. Mikael Engstrøm.
Kontaktp. Ulla-Stina Ryking, Rönbärsvägen 22, S-13542 Tyresö. TLF: 87123892

Gøteborg : 30/1 , NB! 28/2 , 24/4 , 29/5. Sångens Hus, Ambrosiusgt.
Dir. Sofia Tchotoueidi.
Kontaktp. Leif Johansson, Lönnbergsvägen 23, S-44400 Steinungsund. TLF : 521275038

Det tas forbehold om endringer. Det vil kunne bli satt opp ekstra øvelser ved behov.

Back to the the newsletters