Nr. 02 - 2000

Hei alle sangere i WFC

Dere har sikkert ventet på et livstegn fra oss. Her er vi igjen.
Vi har avsluttet sesongen med en fantasisk konsert i Dalhalla. Alle
som var med der er vel enige om at dette var en unik konsertarena med
en fantastisk akustikk. Deltagelse i den lokale Mittsommerfeiringen
var ifølge sangerene også en stor opplvevelse. Selv om været var noe
ustabilt, var oppholdet fint, og under hele konserten skinte solen. Dette
frister til gjentagelse.

Sitat fra et brev fra en deltager.

"Dere har gjort det igjen!!! Gitt mange mennesker en uforglemmelig opplevelse,
ved å finne frem til de vakreste steder på vår klode. Ennå en gang ble det slått
fast at musikk er en utømmelig kilde til stor glede.

Internett

Vår web side har vært ute av drift i sommer og grunnen til det er at vi har laget
ny "layout" på sidene og så har vi laget ny side for Sandefjord Jentekor som er
med i World Festival Choir. Håper dere liker sidene og at dere finner lett fram til
de opplysninger dere vil ha.

Internett, tilgang til database

Gå inn på WFC's internettside dersom du ikke har passord, trykk på "about" på høyresiden
og følg anvisningene. Det er ca 14 dager før passordet virker. Da vil man i fremtiden
kunne melde seg på reiser og konserter via internett. Du får også tilgang til din egen side,
der all informasjon om innbetalinger etc ligger om deg.

Kontoret

Trine begynte WFC's kontor i mars. Dere som traff henne i Dalhalla, merket nok at hun var
en hjelpsom dame med masse humør. Nå deler Hildegunn og Trine jobben på kontoret.

Konserter / Reiser

Dalhalle 2001 - Danmark 2001 - Portugal 2002 - New Zealand 2004 - Kina 2004

Påmeldingsskjemaer kommer seinere. Repertoaret er ennå ikke fastlagt, men dere får beskjed om
dette seinere.

Körsångarrepresentanten har ordet

Hejsan! Här kommer äntligen ett livstecken från körsångarnas
representant i WFC styrelsen.
Jag heter Ulla-Stina Ryking, är medlem i WFC sedan 1986 och är
kontaktperson för Stockholmsgruppen (med ca 500-700 sångare) sedan 1988.

Medlemsskapet i WFC har gett mig mycket fina upplevelser. Visst kostar
det en hel del men det gör många andra fritidsintressen också och som
jag ser det, är det väl värda pengar. Det är ju mitt eget val när jag
bedömer att min ekonomi tillåter att jag deltar i en konsert. Årets
konsert i Dalhalla utanför Rättvik var t.ex. en väldigt fin upplevelse.
Jag hoppas att det kan bli ett återkommande evenemang. Jag är nu för
andra året körens representant i styrelsen. Det första året använde jag
huvudsakligen till att försöka förstå hur WFC styrs. Som kontaktperson
för en av de största grupperna inom WFC har jag naturligtvis kontakt med
många körsångare men nu vill jag gärna också få höra av er andra.

Av de frågor jag får tror jag det är bra med några korta rader om
bakgrund och organisasjon. Det är nu 14 år sedan WFC:s verksamhet av i
dag startade. Hösten 1986 inbjöds alla de körer som i januari 1985
deltog i Skandinavium i Göteborg i öppningen av det Europeiska Musikåret
då Händels Messias framfördes av 3000 körsångare. Under devisen Reis og
Syng inbjöds medlemmarna i dessa körer till att delta i Scandinavian
Festival Choir som kören då kallades. Namnet World Festival Choir har
kommit till senare eftersom medlemmar finns också utanför Skandinavien.
WFC är en icke-kommersiell stiftelse vars syfte är att på hög
konstnärlig basis men med amatörer i kören framföra omfattande körmusik
i större sammanhang på olika platser i världen under ledning av
framstående dirigenter och med medverkan av erkända världssolister. Jan
Jensen och Björn Simensen är stiftelsens grundare. WFC är alltså en
stiftelse som lyder under norsk lag om stiftelser. Enligt den lagen
skall WFC ha en styrelse som ansvarar för verksamheten. Årsmöte som
består av styrelsen skall hållas senast utgången av maj. WFC är alltså
inte en kör eller förening i traditionell mening där körsångarna utser
styrelse, revisor och håller årsmöte.Verksamheten förutsätter ett stort
mått av uppsökande verksamhet dvs. att «ragga« konsertframträdanden. När
själva konserten verkligen äger rum har den föregåtts av en period av
många möten och resor för den dagliga ledaren/konstnärliga ledaren. Inte
alltid resulterar det heller i framträdanden. Inga statliga eller andra
bidrag erhålls till verksamheten. Kostnaderna för att driva WFC:s
verksamhet, löner till administratv personal, lokalkostnader, expenser
(porto, telefon), resekostnader m.m. finansieras alltså genom
årsavgifter, kursavgifter och avgifter för att delta i konserter och ev.
intäkter från konserter. Årsavgiften har fastställts utifrån den
beräknade årskostnaden för att hålla administrationen på en viss minsta
nivå utslaget på ett beräknat antal sångare som är intresserade av att
delta i WFC. Kursavgiften skall täcka kostnad på repetitionsorten för
lokal, dirigent och pianist.

Vem kan vara med?
WFC vänder sig i första hand till personer som sjunger i kör på hemorten
och därför vet vilken stämma de tillhör. Någon audition för att få komma
med i WFC anordnas därför inte. För att få delta vid konsert måste
däremot alla genomgå en «kurs« dvs. en instudering av varje nytt verk
som omfattar 6-8 heldagsövningar på ett antal platser Australia, USA,
New Zealand, Tyskland, England, Danmark, Norge och Sverige. Efter sådan
genomgången kurs är man alltså «legitimerad« att få delta i närmast
kommande konsert. Inför varje ny konsert därefter av samma verk måste
man delta i 4-5 övningar på repetitionsstället. Ett par dagar innan
konserten möts de som anmält sig att delta till förberedelser inför
själva konserten.

Organisation
Enligt stiftelsens stadgar finns det en daglig ledare, Jan Jensen, som
också är konstnärlig ledare, och som ingår i styrelsen. Stiftelsens
räkenskaper skall varje år granskas och godkännas av fylkesmannen
(länsrevisorn). I styrelsen vill man helst ha en representant från de
tre länder där de flesta sångarna kommer ifrån dvs. Norge, Sverige och
Danmark. Som regel utses ledamöterna för en tvåårsperiod men omval kan
ske. När någon vakans uppstår diskuteras tänkbara kandidater i
styrelsenoch Jan Jensen kontaktar sådana personer. Den nuvarande
styrelsen består av ordföranden Svein Egil Andresen, daglig
ledare/konstnärlige ledaren Jan Jensen och ledamöterna är Rune Andersson
och Niels Peter Jensen samt körsångarnas representant dvs. för
närvarande undertecknad.

Körsångarnas representant bör vara en person som varit med i WFC en tid
och har erfarenhet av verksamheten. På varje plats där WFC:s övningar
hålls regelmässigt finns det en kontaktperson som är administrativ länk
till kontoret i Sandefjord. Uppgiften för kontaktpersonerna är lite
olika beroende bl.a. på ortens storlek och hur många som övar på orten.
Gemensamt för alla är att de för närvarostatistiken vid övningarna.
Ulla Stina Ryking

Video
Vi har endelig skaffet video fra konserten i Kina. Den har ikke så god
kvalitet, men den er et fint minne fra konserten. Ønsker du å bestille
en kopi, send inn kr. 200.- til vår konto. merk innbetalingen
VIDEO-Kina, innen 15.10.00. Grunnen til denne prisen er at vi må
«håndkopiere» eksemplarer da opplaget ikke er så stort. Prisen
inkluderer pakking og forsendelse.

Bilde
Du kan fortsatt bestille bilde fra konserten i Dalhalla. De koster kr.
200.- pakket og tilsendt deg. Merk innbetalingen, Bilde-Dalhalla.

Øvingsplan høsten 2000

NB!! På grunn av at konsertstedene enda ikke har bestemt seg for repertoar,
må vi utsette første planlagte øvelse alle steder. Det blir derfor bare 1
øvelse før jul, se nye datoer under.

Trondheim: 11/11. Huseby Skole. Dir. Gerhard Dalen. Kontaktperson
- Jan Kvalvik, Stokkvikvn. 5, 7980 Terråk. Tlf. 75034212

Ålesund: 11/11. Ålesund Musikkskole. Dir. Yngve Espedal
Kontaktperson - Signy Foss, Våganvn. 21a, 6008 Ålesund. Tlf. 70138902

Lier: 11/11. St. Hallvard Vdg. Skole, Lier. Dir. Vesta
Zabulioniene/Jan Jensen. Pianist Rafael Girlando Kontaktperson - Bjørn
Fagerlie, Boks 2002, 1760 Halden. Tlf. 69183174

Bergen: 25.11. KFUM/Ynglingen. Dir ennå ikke bestemt.
Kontaktperson - Harry Hansen, Jægerbakken 7b, 5035 Bergen. Tlf. 55951525

København: 18.11. St. Annæ Gymnasium.Dir ennå ikke bestemt
Kontaktperson - Niels Peter Jensen, Tulipanvej 28, 2th DK-2720 Vanløse.
Tlf.35378877

Århus: 11/11. Musikkhuset, Dir. Michael Rauff Kontaktperson
Charlotte Overballe, Monradsvej 35 1tv, Dk-8260 Viby, Tlf.86142318
E-mail:cov@ccieurope.com

Stockholm: 11/11. NB!! Nytt øvingslokale. Frans Schartaus
Gymnasium, Stigberggatan 26. Dir. Bengt Ollèn, Pianist Anna Florin
Smidt, Kontaktperson Ulla Stina Ryking, Rönnbärsvägen 22, S-13542
Tyresö. Tlf. 87123892. E-mail: ulla-stina.ryking@education.ministry.se

Gøteborg: 25/11. Sångens Hus, Ambrosiusgatan, Gøteborg Dir.
Mattias Alkman Kontaktperson ? Leif Johansson, Lönnvägen 23, S-44447
Stenungsund, tlf.0303770023

Det tas forbehold om endringer. Det vil kunne bli satt opp ekstra
øvelser ved behov.

Tidspunkt : 1000 ? 1600 NB! For å få godkjent oppmøte på en øvelse, må
man være tilstede på hele øvelsen.
World Festival Choir:
Postboks 2018 N-3202 Sandefjord
Tlf. +47 33 42 60 60
fax +47 33 42 60 61
E-mail: wfc@wfc.no
Internett; http://www.wfc.no
Nytt telefonnummer/faxnummer:


33 42 60 60


33 42 60 61

Innbetalinger til WFC

-Alle innbetalinger gjøres til de oppgitte kontonummer til avtalte
frister.
-Det blir ikke sendt ut innbetalingsblanketter fra kontoret.
-Alle innbetalinger må gjøres via post- eller bankgiro. Skriv på
blanketten hva beløpet gjelder, og medlemsnummer.
-Ikke bruk sjekk eller telegiro.

Åpent kl. 10.00 - 14.00

Back to the the newsletters