Nr. 01 - 2002

Newsletter

NR. 1 2002
Medlemsavgiften for 2002


Husk medlemsavgiften på kr. 350,- for 2002. Datakort/medlemskort for
øvelser og konserter kr. 50,-. betaling, se kontonummer på siste side i
newsletter.
Händels Messias 2003

London Royal Alber Hall

Dirigent Charles Farncombe

Jeg har nå vært i kontakt med Charles Farncombe og den tidligere lederen
for Malcolm Sargent Festival Choir, Sylvia Darley. De vil invitere oss
til London høsten 2003 for å synge Händels Messias. Og tenk hvilken
gjenforening det vil bli med Charles Farncombe som dirigent. Han er nå
83 år og like sprek som før. Han er stadig ute og dirigerer kor og
orkestre rundt om i verden.

Påmeldingsskjema vil bli sendt ut til høsten.

Konkurransen i Praha

Hejsan
Turen till Prag gav många glada minnen. En tapper skara mötte upp på
Arlanda i gryningen en grå novembermorgon och genast hördes glada skratt
i terminalen.
I Köpenhamn kom ytterligare ett antal glada kollegor från Danmark och
Norge och väl framme i Prag var vi i det närmaste fulltaliga. Vännerna
från England och Tyskland var redan på plats.
Ett gråkallt Prag mötte med en guide, Micaela, som hjälpte oss att hitta
vägen till och från övnings- och konsertlokaler etc. Bättre och
utförligare information hade vi behövt ha från organisatören under
sommaren men när vi väl var på plats fungerade det hela mycket bra.

Det var 43 körer som deltog med sammanlagt ca 2000 körsångare. Körerna
kom från 15 länder, i huvudsak från Europa. De flesta var förstås från
Tjeckien och två körer kom från Sydafrika. Det var barnkörer,
ungdomskörer och blandade körer och som var indelade i stora och små
körer efter antal sångare i resp. kör.

Tävlingen ordnades för 11 året och upphovsmannen hette Peter Eben och
ett särskilt pris i hans namn utdelades. Förutom själva tävlingen så var
det sång av varje kör på olika platser i staden och en gemensam konsert
utomhus. Vid den senare stod dirigenten på scenen medan körerna var
nedanför scenen så då var det nog mest vi själva som både hörde och
framförde sångerna. När Stilla natt dvs. Silent night skulle framföras
uppmanade dirigenten oss att sjunga på våra egna modersmål. Det kändes
lite extra att vara mitt i hopen och höra de olika nationaliteterna
förenade i samma sång men på olika tungomål. Ja tänk vad man får vara
med om i WFC.
Tävlingen resulterade i att en del körer fick enbart omnämnande. Sedan
kom de med Bronz, Silver och Guld samt Champion of the Competition.
Några fick inte ens ett omnämnande. Champion of the Competition gick
till en kör från Sydafrika (ungdomskör), Guldet och det speciella
Ebenpriset gick till Mölndals kammarkör (20-35åringar) utanför Göteborg,

Moss Kammarkör fick Silver och vi i WFC Bronz. Det var väldigt glädjande
och oväntat. Andra körer ses regelbundet och har gemensamma övningar
medan vi i WFC kom från 7 olika länder. Vi möttes alla för gemensam
övning först kvällen före tävlingen.
En stor del av oss var naturligtvis i Karlstad för den enda övningen
denna gång. Med tanke på dessa förutsättningar för WFC så är bronzpriset
mycket bra. Domarna (7 stycken) utgick ifrån att WFC kom från Norge och
vi blev bedömda enbart efter samma grunder som de andra. Förutom
diplomet, så fick vi del av domarutlåtanden. Dessa är naturligtvis
väldigt värdefulla för utvecklingen av körens kvalitet. Slutomdömet från
den nederländske domaren är värt att citeras: "The choir sing with
'zest'. The potential of this choir is big, work on intonation and
resonant sound production, and there will be no stop in your success."
Fritt översatt alltså Kören sjunger med entusiasm och glädje. Körens
potential är stor, arbeta med intonationen och klangen och inget kan
stoppa era framgångar. WFC:s strategi med regelbunda övningar i
respektive land och gemensamma övningar från torsdagkväll inför vår
konsert på en lördag är nödvändig.
Det skapar förutsättningar för en bra konsert. Dessutom måste också
körsångarna lägga ned enskilt arbete mellan övningarna. Erfarenheterna
från Prag har stärkt denna insikt. En erfarenhet rikare av vad
körtävlingar är och med omdömen som vi tar till oss för att bli ännu
bättre. Jag tror jag kan tala för alla som var med att det var en mycket
intressant och rolig resa. Nu gäller det Portugal och övningarna för
det. Vi ses väl i Porto?
Ulla-Stina Ryking

Portugal 21. og 22. juni -02

Det er mange land som vil bli representert i Portugal:
Norge ,Sverige, Danmark, Tyskland, England, Irland, Sveits, USA,
Australia, New Zealand, Japan og Jugoslavia. Totalt så er det påmeldt ca
300 sangere. Det er satt igang øvelser på de fleste steder rundt om i
verden.
Det vil i løpet av våren bli sendt ut tilbud om sightseeing, både i
Porto og Lisbon.
Artister: Dirigent Marc Tardue, Sopran Christine Weidinger, Mezzosopran
Anette Bod, Tenor Justin Lavender, Bass Pavel Kudinov.

Internettsidene

Det er mange som bruker internett-sidene til WFC. www.wfc.no og det er
mange som har skaffet seg sitt eget passord for å komme inn på sin egen
side Skaff deg ditt eget passord du også. Gå inn på vår webside og følg
instruksjonen der du kan gi oss ditt eget passord. Ved å benytte denne
tjenesten vil du til enhver tid kunne se hvor mye du har betalt og
sjekke om du er påført riktig reisealternativ og om hvor mange øvelser
du har vært med på. Man kan nå også melde seg på reiser via Internett.

Øvingsplan våren 2002

Trondheim: 16/2, 16/3, 20+21/4, 25/5. Huseby Skole. Dir. Gerhard Dalen.
Kontaktperson - Jan Kvalvik, Stokkvikvn. 5, 7980 Terråk. Tlf. 75034212

Ålesund: Ingen øvelser i Ålesund.

Lier: 16/3, 20/4, 4/5. St. Nytt øvelseslokale! Danvik Troika AS,
Fagerlibakke 1, 3046 Drammen. (kurs & konferansesenter) Dir. Vesta
Zabulioniene/Jan Jensen. Pianist Rafael Girlando Kontaktperson - Bjørn
Fagerlie, Boks 2002, 1760 Halden. Tlf. 69183174

Bergen: 9/3, 20/4, 25/5, 8/6 KFUM-Ynglingen Dir Jon Blichfeldt.
Kontaktperson - Harry Hansen, Jægerbakken 7b, 5035 Bergen. Tlf. 55951525

København: 9/3, 6/4, 4/5, 8/6 St. Annæ Gymnasium.Dir ennå ikke bestemt
kontakt-person - Eleonor Bomholt, tlf 45870325, E-mail:
eleanor.bomholt@post. tele.dk

Århus: Ingen øvelser i Århus

Stockholm: 9/3, 6/4, 4/5, 25/5 Frans Schartaus Gym, Stigberggatan 26.
Dir. Bengt Ollén, Pianist Anna Florin Smidt, Kontaktperson Ulla Stina
Ryking, Rönnbärsvägen 22, S-13542 Tyresö. Tlf. 87123892. E-mail:
us@ryking.com

Gøteborg: 16/2, 6/4, 20/4, 4/5, 1/6. Sångens Hus, Ambrosiusgatan,
Gøteborg Dir. Mikael Kjellgren,Kontaktperson?Leif Johansson, Lönnvägen
23, S-44447 Stenungsund, tlf.0303770023

Det tas forbehold om endringer. Det vil kunne bli satt opp ekstra
øvelser ved behov.

Tidspunkt : 1000 ? 1600 NB! For å få godkjent oppmøte på en øvelse, må
man være tilstede på hele øvelsen.

Innbetalinger til WFC
-Alle innbetalinger gjøres til de oppgitte kontonummer til avtalte
frister.
-Det blir ikke sendt ut innbetalings-
blanketter fra kontoret.
-Alle innbetalinger må gjøres via post- eller bankgiro. Skriv på
blanketten hva beløpet gjelder, og medlemsnummer.
-Ikke bruk sjekk.
-Telegiro/Internett, må oppgi medlems- nummer.

Kontoret er åpent kl. 10.00 - 14.00

World Festival Choir:
Postboks 2018 N-3202 Sandefjord
Tlf. +47 33 42 60 60
fax +47 33 42 60 61
E-mail: wfc@wfc.no
Internett; http://www.wfc.no

Betaling i Norge
skjer til Bankkonto 2440.09.56878 NB! NYTT! Postgiro
7877.08.25988
Betaling i Danmark
skjer til Girobank 4 06 7959Kontonummer:Betaling i Sverige
skjer til Bankgiro 5845-8902
Back to the the newsletters