Nr. 01 - 2008

Newsletter 1-2008

Trondheim: 9/2+10/2, 23/8+24/8-08
Øvingslokale: KA - senteret, Harald Hårfagresgt. 2, 7440 Trondheim (v/Sirkustomta på Lade). Kontaktperson: Anne Lise Olsen. tlf. 73920506 / 93425424
Repetitør: Gunnhild Breirem. tlf. 99169795, gunnhild@breirem.no

Bergen: 9/2, 8/3, 5/4, 30/8-08
Øvingslokale: ”Ynglingen”, Repetitør: André Møllerhaug.
Kontaktperson: Inger Vikøren tlf: 55365288, E-mail: ivikoren@online.no

Drammen: 16/2, 8/3, NB!! Søndag 27/4 , 30/8-08
Øvingslokale: Drammen Teater, Harmoniens konsertsal, Øvre Storgt. 12, Dirigent Gerhard Dalen og Jan Helge Trøen. Pianist Raffaele Girlando.

Stockholm: 16/2, 5/4, 31/5, 30/8-08.
Øvingslokale: Gotlandsgatan 44. Repetitør: Bengt Ollén
Kontaktperson: Ulla Stina Ryking, tlf.087123892. e-mail: us@ryking.com

København: 1/3, 17/5, 24/5, 23/8-08
Øvingslokale: Sankt Annä Gymnasium, Sjælør Blvd.135, 2500 Valby. Repetitør: Bente Hanke.
Kontaktperson: Eleanor Bomholt . Tlf: +45 45870325.e-mail: eleanor.bomholt@webspeed.dk

Gøteborg:
Kontaktperson : Leif Johansson, tlf. 0303770023. e.mail: mailbox@johansson.com

Helgeseminar: 6/6 – 8/6 - 08
Karlstad. Elite Stadshotellet. Dirigent: Jan Helge Trøen.

Innbetalinger til WFC
o Alle innbetalinger gjøres til oppgitte kontonummer til avtalte frister.
o Det blir ikke sendt ut innbetalingsblankett fra WFC.
o Alle innbetalinger skal gjøres via post/ eller bankgiro.
o Skriv på blanketten hva beløpet gjelder samt medlemsnummer!
o Ved betaling med Telegiro og Internett/ oppgi medlemsnummer.

Betaling i Danmark Girobank Kontono 4 06 7959
Betaling i Sverige Bankgiro Kontono 5845-8902
Betaling i Norge Bankgiro Kontono 2440 09 56878 Postgiro Kontono 7877 08 25988
Betaling fra utlandet til Norge IBAN: NO322440 09 56878 / BIC: DNBANOKK

World Festival Choir (WFC) Tlf +47 33 42 60 60
Postboks 2018 Fax +47 33 42 60 61
3202 SANDEFJORD E-mail wfc@wfc.no
Norge Web http://www.wfc.no

WFC – Kontortid 10.00-14.00

Vedlagt følger innbetalingsblankett for medlemsavgiften 2008
kr. 450.-
(Hvis du allerede har betalt så kan du se bort fra denne bankgiroen!)
Nytt magnetkort koster kr. 50.-.


Newsletter


NR 1 2008

Planer:

Moskva/St. Petersburg
Tyrkia
Romania
Litauen 1000 år
Vilnius - Kulturbyen 2009
Australia


Regler for avbestillingsforsikring.
Hos WFC kan du tegne avbestillingsforsikring, slik at du får tilbake innbetalinger du har gjort for en reise, i tilfelle du blir syk før avreise. Du får ikke igjen:
o deltakeravgift
o medlemskontingent
o kursavgift
o depositum
Det må foreligge legeerklæring, og gjelder kun hvis du personlig blir syk, og ved sykdom hos familie boende i ditt hus. (Barn, og ektefelle)
Generelle avbestillingsregler.
40 dager før avreise beholdes 100% av reisens pris av WFC.
80 dager før avreise beholdes 75% av reisens pris av WFC.
120 dager før avreise beholdes 50% av reisens pris av WFC


Hei igjen.


En ny øvelsessesong er på gang. Regner med at dere øver, selv om øvelsene ennå ikke har begynt. Det lønner seg å være godt forberedt når man møter opp på øvelsene. Da får man så mye mer utbytte av instruksjonene fra repetitøren. Repetitøren bør slippe å holde på med stemmeøvelser på et så sent tidspunkt.
Som dere ser, er det satt opp 4 øvelser på alle øvelsesstedene. Dere som hører til Göteborg - gruppen bør få med dere et par øvelser enten i Stockholm, København eller i Drammen og seminaret i Karlstad.
Vi er så heldige å ha en dyktig og stabil gruppe dirigenter og pianister som øver med oss. Det er vi veldig glade for. På den 1. øvelsen i Drammen 16. februar, har Jan Helge Trøen ingen mulighet, men vi har vært så heldige å få vår tidligere dirigent i Trondheim, Gerhard Dalen, til å ta den øvelsen. Vi gleder oss til å treffe han igjen.
Som dere ser, skal vi også i vår arrangere et korseminar i Karlstad. Vi har prøvd å arrangere dette seminaret i en annen by til en forandring, men da greier vi ikke å holde denne lave prisen. Vi har forhandlet fram gode tilbud både fra hotell og restaurant slik at det ikke skal bli for dyrt for dere. Dessuten ligger Karlstad sentralt mellom Stockholm, København og Oslo. For gruppen fra Bergen vil det bli en lang reise uansett, men nå har Norwegian gode tilbud til RYGGE og OSLO. Dere kan ta buss fra disse stedene eller sitte på med noen fra Østlandet. Seminarene våre er jo alltid veldig lærerike og populære.

Aktiviteter.


I tillegg til konsertene i Russland, jobber vi med noen andre prosjekter. Vi må ha planer for tiden etter Russland. Vi sjekker mange arenaer og samarbeidspartnere, men bare noen av disse gir resultater. For tiden undersøker vi muligheten for konserter i Tyrkia, Romania, Litauen som fyller 1000 år i 2009 med Vilnius som er utvalgt til den Europeiske Kulturbyen i 2009. Etter ønske fra mange av sangerne, leker vi også med tanken om en ny tur til Australia. Dette er helt på planleggingsstadiet, så vi har ingen opplysninger å komme med ennå. Forhåpentligvis lar det seg gjennomføre i den nærmeste fremtid. Jan må nok ta noen turer til de forskjellige stedene før avtaler er i boks. Vi får se hva som hender, men først må vi konsentrere oss om Russland.

Russland

Den forestående turen til Russland gleder vi oss veldig til. Interessen har vært utrolig stor. Vi har allerede venteliste. De som står på venteliste vil kunne synge på konserten i St. Petersburg, men vi kan ikke garantere at de får plass på scenen i Moskva.
Vi har ennå ikke fått eksakt antall sangere som får plass på scenen der. Forhåpentligvis vil alle kunne synge på begge konsertene, men vi vet ikke ennå.
Jan drar til Moskva for å få avklart dette i februar. Dere som står på venteliste, vil få beskjed fra oss da. Vi sender dere et sightseeingstilbud når han kommer tilbake. Vi planlegger sightseeing både i St. Petersburg og Moskva.
I St. Petersburg skal vi bo på Hotel Moskva:
http://www.hotel-moscow.ru/english/home.htm
Det ligger på Newsky Prospect ut mot elven Neva.
I Moskva er det ikke helt klart ennå, men Saluth hotel er vårt førstevalg: http://www.hotelmos.ru/salut1_e.htm
Det ligger i krysset mellom de 2 hovedgatene: Leninsky Prospekt og Vernadskogo Prospect Avenues – I den ”grønne”, sydvestlige delen av Moskva.

Vi er nærmere 300 personer som reiser til Russland hvorav 220 er sangere. Scenen i St. Petersburg er utvidet med 2 meter i dybden. Dere som var der sist husker hvor trangt det var. Det blir trangt også denne gangen.
Mange av de ”gamle” sangerne er med, men vi har i tillegg fått mange nye sanger. Spennende! Til vanlig er det stor overvekt av sangere fra Skandinavia, men denne gangen har vi fått med 95 sangere fra resten av verden. 63 personer kommer fra Australia og 12 personer fra New Zealand! I tillegg til Skandinavia kommer resten fra USA, England, Tyskland, Sveits, Frankrike og Holland. Veldig god spredning.
Vi gleder oss til å treffe dere alle!

Visum.

Visum kan ikke søkes før 3 mnd. før innreise, så visumpapirene med informasjon får dere senere sammen med dato for innsendelse av pass. Det vil bli gitt 2 datoer for dette slik at det ikke skal kollidere med eventuelle private utenlandsreiser.


PÅMELDING TIL SEMINARET:
Ingen påmeldingsskjema!!!

Betaling av kursavgiften til en av våre konti gjelder som påmelding. Merk innbetalingen med:

Korseminar Karlstad.

KORSEMINAR

Elite Stadshotellet, Karlstad.
6. - 8. juni - 08


06.06.08
17.00 Ankomst Stadshotellet i Karlstad og innsjekk
18.00 Middag
19.00 – 23.00 Øvelse
……………..
07.06.08
07.00 – 09.00 Frokost
09.30 – 12.30 Øvelse
12.45 – 13.45 Lunsj
14.00 - 18.30 Øvelse
20.00 Middag

08.06.08
07.00 – 09.30 Frokost
09.30 - 13.00 Øvelse
13.15 Avreise

Pris: NOK 1490.-/DKK 1450.-
SEK 1590.-
Tillegg enkeltrom: NOK/SEK/DKK 450.-
Påmelding:
Innbetaling til en av WFCs konti innen
1. april 2008

Back to the the newsletters